بازگشت به صفحه اصلی

Tag "بیش‌فرمانی"

تایر نو را روی کدام محور خودرو نصب کنید؟

این روز‌ها عموم خودروها دیفرانسیل جلو هستند. در یک خودروی دیفرانسیل جلو، تایرهای جلو بسیار سخت‌تر از تایرهای عقب کار می‌کنند. در یک خودروی دیفرانسیل جلو، نیروهای پیشرانش، فرمان، پیچ

ادامه مطلب