نیسان در فیلم جنگ ستارگان

[jw7-video n="1"]
درحال بارگزاری...

 

تصور کنید این خودروها در خیابان‌های شهر ظاهر شوند و یا با آن‌ها رانندگی کنیم؛ تصور کنید یک شهر پر از هیجان را.
نیسان، ۶ طراحی مختلف را برای فیلم جنگ ستارگان بر روی خودروهای خود پیاده کرد.