نادیده‌ها را ببینید

[jw7-video n="1"]
درحال بارگزاری...

 

شرکت نیسان در کشور امریکا، تکنولوژی‌ای کار گذاشته شده تا مشتریان نادیده‌ها را کشف کنند. این کار همزمان با حضور نیسان در فیلم جدید جنگ ستارگان، برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.