عادت‌های غلط در رانندگی -قسمت ۲ – رانندگی با بنزین کم داخل باک

عادت‌های غلط در رانندگی -قسمت ۲ – رانندگی با بنزین کم داخل باک

عادت‌های غلط در رانندگی -۲

رانندگی با بنزین کم داخل باک

گاهی اوقات ممکن است هزینه پرکردن باک با بودجه شما هماهنگ نباشد، بنابراین هر بار فقط چند لیتر بنزین می­‌زنید. اکثر رانندگان نمی­‌دانند که این کار در آینده منجر به تعمیرات پرهزینه خواهد شد. پمپ ­بنزین­‌های جدید با غوطه­‌ورشدن در بنزین خنک می­‌شوند بنابراین اگر هنگام رانندگی سطح بنزین داخل باک پایین باشد، باعث داغ ­شدن و فرسودگی سریع­‌تر پمپ بنزین خواهد شد. اگر همیشه باک شما حداقل تا یک­‌چهارم پر باشد مشکلی برای پمپ بنزین پیش نمی‌آید.

عادت‌های غلط در رانندگی – قسمت ۱ -نگه­ داشتن دست روی اهرم تعویض دنده

عادت‌های غلط در رانندگی – قسمت ۳ – کلاچ‌­گرفتن به مدت طولانی