سیستم Eco Mode

سیستم Eco Mode

نیسان ایکس-تریل دارای یک موتور ۴ سیلندر بهمراه سیستم انتقال قدرت هوشمند Xtronic می باشد که همواره با انتقال شگفت انگیز قدرت، مصرف سوخت را نیز کنترل می نماید. با فشار دکمه ECO، نیسان ایکس-تریل مصرف سوخت را بصورت خودکار بهبود می بخشد.

نیسان ایکس تریل- جهان نوین آریا-xtrail-nissan-001
با سیستم Eco Mode در هیچ خودرویی، مصرف سوخت تا به این حد بهینه نبوده است.