سیستم All Mode 4*4 نیسان ایکس‌تریل

[jw7-video n="1"]
درحال بارگزاری...

 

ایکس‌تریل، شاسی‌بلند قدرتمند نیسان

سیستم All Mode 4×۴ ایکس‌تریل در سه حالت تک‌دیفرانسیل، خودکار و قفل دیفرانسیل، به راننده قدرت بیشتری برای کنترل خودرو می‌دهد.