رکورد اولین مانور J-Turn بدون دید با نیسان جوک

[jw7-video n="1"]
درحال بارگزاری...

 

ثبت رکورد دیگری از نیسان جوک در جهان: رکورد اولین مانور J-Turn بدون دید از شیشه‌های خودرو با استفاده از دوربین دید اطراف ۳۶۰ درجه