ثبت رکورد گینس با نیسان جوک

[jw7-video n="1"]

درحال بارگزاری...

تری گرنت راننده‌ی سرشناس سرعت، مقابل قانون جاذبه زمین می‌ایستد و رکورد جدیدی برای حرکت روی دو چرخ ثبت می‌کند. او با نیسان جوک، یک مایل کامل را در ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه می‌راند. سیستم تعلیق استثنایی جوک، چنین امکانی را در اختیار رانندگان قرار می‌دهد.